PUBLIKACJE
Aktywna ochrona odgromowa zbiorników i gazów (ochrona zbiorników)
Artykuł z 2003r w 250 rocznicę wynalazku Franklin'a. Opis zmian systemu ochrony i sposoby określania obszaru chronionego. Na przykładzie ochrony zbiorników pokazane przyczyny nieskuteczności ochrony z wieloma ostrzami odgromowymi.
Taka wieloostrzowa ochrona dopuściła do uderzenia w zbiornik Rafinerii Trzebinia i spalenia go. Zarysowana Teoria Krytycznej Koncentracji Ostrzy odgromowych i sposób unikania tego szkodliwego zjawiska z zastosowaniem akceleratora Saint-Elme.

Aktywna ochrona odgromowa budynków mieszkalnych (Ochrona budynku)
Na przykładzie opisu instalacji domku pokazano najnowszą technologię ochrony z ostrzem aktywnym, akceleratorem SE, o promieniach ochrony Rp 50-70-90 lub 109 m. Obszar ochrony obejmuje całą działkę. Przewód odgromowy w elewacji budynku w specjalnej rurze odgromowej spełniającej techniczne warunki podłoża, izolacji i odporności na ciśnienie. Przedstawiony opis nie jest poradnikiem czy instrukcją montażu, ale pokazuje możliwości techniczne nowej technologii ochrony, która nie szpeci.

Ochrona odgromowa budynków i anten łączności radiowej (Ochrona na wieży..)
Opis aktywnej instalacji odgromowej na maszcie anten radiowych Straży Pożarnej. Ochroną objęty jest budynek, otoczenie oraz anteny i instalacje kablowe tych anten. Tak zaprojektowana i wykonana ochrona jest niezwykle skuteczna. W lipcu 2004 licznik uderzeń piorunowych zarejestrował uderzenia w akcelerator SE-9, ale żadne urządzenia łączności i anteny nie uległy uszkodzeniu.

System Ochrony przepięciowej MEGATECH B-C
System ochrony przepięciowej MEGATECH B-C okazał się wyjątkowo skutecznym, ale też sprzeczny z polską normą. Publikacja ta udowodniła, że Polska Norma jest sprzeczna z elementarnym prawem elektrotechniki - Prawem Kirchoffa. Przez kilka miesięcy polska technologia przepięciowa była najlepsza w Europie, a urażone piętnem niekompetencji "autorytety" z PKOO jeszcze wiele miesięcy szkalowały autora. Artykuł spowodował wycofanie fatalnej normy w czerwcu 2000r.


Aktywna ochrona odgromowa zbiorników i gazów (ochrona zbiorników)
Aktywna ochrona odgromowa zbiorników i gazów (ochrona zbiorników)
Aktywna ochrona odgromowa budynków mieszkalnych
Aktywna ochrona odgromowa budynków mieszkalnych
Ochrona odgromowa budynków i anten łączności radiowej (Ochrona na wieży..)
Ochrona odgromowa budynków i anten łączności radiowej (Ochrona na wieży..)
System Ochrony przepięciowej MEGATECH B-C
System Ochrony przepięciowej MEGATECH B-C