OBIEKTY PRODUKCYJNE

Drukarnia - Warszawa, jeden przewód odprowadzający wykonany taśmą na elewacji budynku
Drukarnia - Warszawa, jeden przewód odprowadzający wykonany taśmą na elewacji budynku
Drukarnia - Warszawa, jeden przewód odprowadzający wykonany taśmą na elewacji budynku
Drukarnia - Warszawa, jeden przewód odprowadzający wykonany taśmą na elewacji budynku
Akcelerator SE15 - promień ochrony Rp 109m od osi montażu, ochroną objęty cały budynek.
Akcelerator SE15 - promień ochrony Rp 109m od osi montażu, ochroną objęty cały budynek.