O FIRMIE
Nasza wiedza o procesie wyładowania atmosferycznego pozwala ochronić się przed skutkami uderzenia pioruna. Instalacje ochrony odgromowej XXI wieku (dawniej piorunochron) stosują aktywne ostrza odgromowe, wśród których akcelerator Saint Elme jest technicznie najlepszym w obszarze i klimacie Polski.
Stosujemy najlepsze materiały i technologię, a uzyskujemy najwyższą skuteczność i niezawodność naszej ochrony odgromowej. 43% instalacji na świecie stosuje akceleratory SE. MEGATECH jest wyłącznym przedstawicielem producenta: FRANKLIN France.

Przepięcia w instalacjach elektrycznych zagrażają urządzeniom elektrycznym. Aby ochronić się przed skutkami przepięć należy stosować w instalacji eliminatory przepięć nazywane też jako ograniczniki, ochronniki lub bariery.
W ochronie przepięciowej stosujemy opracowaną przez nas technologię z separatorami iskiernikowymi, która jest kopiowana przez innych producentów. Produkujemy serie ograniczników linii sygnałowych AKP 24, AKP 110 i AKP 230, stosowane do ochrony linii telefonicznych automatyki, kontroli i linii pomiarowych.

Projektujemy i kompletujemy elementy do instalacji odgromowych i przepięciowych. Nasze doświadczenia i opracowania gwarantują skuteczną ochronę ludzi i urządzeń.